اتاق بازی – پیش دبستانی 2

تجهیز فضای بازی برای دانش آموزان پیش دبستانی 2 با توجه به فرصت بیشتری که در اختیار دارند

بایستی اهمیت خاصی به مکانی برای بازی و تجهیز و راه اندازی آن داد.

معمولا آموزش از طریق غیر مستقیم بهترین روش آموزش در این گروه سنی است.

امکانات  بازی این گروه سنی شامل انواع بسته های مهندسی خلاقیت و استندهای متنع بازی و سرگرمی آموزشی است.

بسته دومینو

بسته کاشیکاری و معماری

اتاق بازی- مهندسی خلاقیت

بسته ربات حیوانات

بسته مهندسی خلاقیت مدل حرکتی

 

سایت اصلی  panex.ir

سایت فروشگاه اینترنتی   bazareq.com

تجهیز این اتاق بازی با کمک مربیان خلاق مدرسه می تواند هماهنگ و انجام گردد.

کاتالوگ تجهیزات